Cấu hình Modem

  • Các thông số cấu hình để kết nối được internet

1. Hạ tầng đồng (ADSL) :

–          Status: Activated.
–          VPI: 0.
–          VCI: 33.
–          ISP: PPPoA/PPPoE.
–          Username, password: do ISP cung cấp.
–          Encapsulation: PPPoE LLC.
–          Connection: Always On.
–          Get IP Address: Dynamic. –          Nat: Enable.
–          Default Route: Yes.

2. Hạ tầng quang (FTTH):
–          Connection Type: PPPoE
–          NAT: Enable
–          Username,password: do ISP cung cấp.

  • Giao diện cấu hình một số modem FPT đã và đang cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *