Trang chủ » Hỗ trợ » Hỗ trợ kỹ thuật » Cấu hình, đăt tên đổi pass wifi

Cấu hình, đăt tên đổi pass wifi

 • Modem tích hợp wifi
 • Modem không tích hợp wifi

   Nếu modem không có chức năng phát song wifi, dùng thêm Access point(AP): có 2 cách để cấu hình

  Cách 1: LAN – WAN (Áp dụng cho modem gắn thêm AP ) thông dụng nhất
  B1: Gắn dây LAN từ Router qua máy tính, cấu hình router để truy cập được internet với các thông số của nhà cung cấp dịch vụ (nếu router chưa cấu hình)
  B2: Rút dây LAN từ router qua máy tính ra, sau đó gắn dây LAN từ máy tính đến AP, login AP với thông số nhà cung cấp thiết bị in trên thiết bị : cài đặt tên, mật khẩu Wifi. Nếu địa chỉ AP trùng với địa chỉ Router: đổi IP của AP khác với địa chỉ của Router. Ví dụ đổi IP của AP sang 192.168.2.1.
  B3: Nối dây LAN từ cổng LAN của router qua cổng WAN của AccessPoint.
  B4: Thử kết nối lại Wifi qua tên vừa cài đặt, nếu kết nối vào mạng thành công, kết thúc.
  Thông tin tham khảo 1 vài AccessPoint, truy cập link bên dưới :
  1. Linksys: http://ui.linksys.com/
  2. TPLink: http://www.tp-link.com/en/emulators.html
  3. DLINK: http://www.dlink.ru/ru/arts/84.html

  Cách 2: LAN – LAN  (Áp dụng cho Modem làm chức năng Access point phát Wifi )
  B1: Gắn dây LAN từ router qua máy tính, cấu hình router bình thường với các thông số của nhà cung cấp (nếu router chưa cấu hình)
  B2: Rút dây LAN từ router qua máy tính ra, sau đó gắn dây LAN từ máy tính đến Modem làm chức năng phát Wifi :
      – Login modem  làm chức năng phát Wifi, đổi IP của modem khác với modem chính , Vd : 192.168.1.2 or 192.168.1.254 , reboot modem này
      – Login lại, truy cập phần WAN chuyển chế độ Brigde, tắt DHCP, save lại cấu hình
      – Chuyển qua phần Wifi : đặt tên, mật khẩu Wifi.
  B3: Nối dây LAN từ cổng LAN của router qua cổng LAN của Modem làm chức năng phát Wifi
  B4: Thử kết nối lại Wifi qua tên vừa cài đặt, nếu kết nối vào mạng thành công, kết thúc.
  Liên quan đến DHCP :
  Nếu là dùng ít kết nối thì nên tắt để Modem chính quản tất cả user . Nếu là sử dụng nhiều kết nối Wifi , trung bình từ 5-6 thiết bị trở lên thì nên để DHCP trên AP hoặc Modem làm chức năng phát Wifi vì nó sẽ share tải cho modem , Modem sẽ không quá tải , không bị nóng hoặc treo khi khi sử dụng dài ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *