Trải nghiệm FPT Play Box

FPT Play Box – Hộp giải trí Gia đình – là sản phẩm sáng tạo FPT Telecom với hơn 100 kênh truyền hình trong và ngoài nước kèm kho giải trí phim, nhạc khổng lồ. FPT Play Box là sự kết hợp tinh tế giữa màn hình TV và hộp giải trí gia đình tạo ra một hệ thống giải...